*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


KRAJ PLZEŇSKÝ

Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - Plzeňský kraj (2014)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Krajský úřad PK - Odbor fondů a programů EU
Datum schválení
8.9.2014
Doba platnosti
2014 - 2020
Popis dokumentu
Analytická část hodnotí postavení Plzeňského kraje z hlediska ekonomické výkonnosti, trhu práce či lidských zdrojů; zabývá se situací zaměstnanosti v oblasti výzkumu a vývoje a samotným financováním a výsledky této oblasti; popisuje veřejnou správu a její roli v inovačním systému kraje; specifikuje show
Implementace
Implementace RIS3 - PK 2014 bude zajištěna Regionálním akčním plánem (Oblast Inovace) - garantem Krajská rada pro výzkum, vývoj a inovace. show
Výchozí legislativa
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení ZPK č. 593/14
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne dle potřeby - předpoklad 1 x ročně neuvedeno
*