Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (2003) [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí KÚPK
Datum schválení
16.12.2003
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2002 - průběžně
Popis dokumentu
Cílem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje je vytvořit vzdělávací a informační systém, který povede ke zvýšení zájmu občanů o životní prostředí a který přispěje k výraznějšímu zapojení všech cílových skupin do řešení environmentálních problémů a uvědomování si show
Implementace
Odpovědnost za realizaci dokumentu nese Odbor životního prostředí KÚPK společně s Odborem školství KÚPK, na realizaci EVVO se podílí následující typy organizací a institucí: nevládní neziskové organizace,orgány veřejné správy, podnikatelský sektor, školy a další zařízení působící v oblasti výchovy show
Výchozí legislativa
zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (v § 13 odst. 5 tohoto zákona je uvedeno: „Kraje v samostatné působnosti a)zpracovávají, koordinují a aktualizují krajské koncepce environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty vycházející se Státního programu a b) podporují rozvoj environmentálního poradenství.“ Koncepce i aktualizace vychází z platné legislativy ČR, koncepcí jiných krajů a zkušeností spolupracujících organizací.)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení Zastupitelstva PK č. 457/03 z 16.12. 2003 a usnesení Rady PK č. 1879/14 z 17.3. 2014 (aktualizace dokumentu)
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
V roce 2003 byl schválen základní dokument (lze jej naleznout na <a href="http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/koncepce-environmentalniho-vzdelavni-vychovy-a-osvety-plzenskeho-kraje">http://www.plzensky-kraj.cz/cs/article/koncepce-environmentalniho-vzdelavni-vychovy-a-osvety-plzenskeho-kraje</a>), poté následovalo zpracovávání několika Akčních plánů, v roce 2014 byl dokument aktualizován (ne však celý obsah), poslední schválený Akční plán na 2 roky je zde přílohou dokumentu.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Částečně 2 roky neuvedeno