*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020
[KPK PK 2017-2020]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor sociálních věcí KÚPK
Datum schválení12.9.2016
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce popisuje krajská a regionální specifika v oblasti prevence kriminality s využitím „tvrdých dat“ o kriminalitě, nezaměstnanosti a počtu vyplacených sociálních dávek) a „měkkých dat“ (sociálně demografická analýza a podobně). show
Implementace
Na realizaci preventivní politiky Plzeňského kraje se budou podílet subjekty uvedené v institucionální analýze.
Výchozí legislativaZákon č. 379/2005 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením č. 1382/16 ze dne 12. 9. 2016.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná
Poznámka k dokumentuHodnocení Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017-2020 bude probíhat každoročně vypracováním Bezpečnostní analýzy, vč. hlavních bezpečnostních problémů Plzeňského kraje, vyhodnocením programu prevence kriminality (vždy do 28. 2. následujícího roku) a vypracováním Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje doplněné o Analýzu protidrogové politiky na území Plzeňského kraje (vždy do 31. 5. následujícího roku).


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně ročně neuvedeno
*