Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor sociálních věcí KÚPK
Datum schválení
12.9.2016
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce popisuje krajská a regionální specifika v oblasti prevence kriminality s využitím „tvrdých dat“ o kriminalitě, nezaměstnanosti a počtu vyplacených sociálních dávek) a „měkkých dat“ (sociálně demografická analýza a podobně). show
Implementace
Na realizaci preventivní politiky Plzeňského kraje se budou podílet subjekty uvedené v institucionální analýze.
Výchozí legislativa
Zákon č. 379/2005 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením č. 1382/16 ze dne 12. 9. 2016.
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Poznámka k dokumentu
Hodnocení Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2017-2020 bude probíhat každoročně vypracováním Bezpečnostní analýzy, vč. hlavních bezpečnostních problémů Plzeňského kraje, vyhodnocením programu prevence kriminality (vždy do 28. 2. následujícího roku) a vypracováním Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Plzeňského kraje doplněné o Analýzu protidrogové politiky na území Plzeňského kraje (vždy do 31. 5. následujícího roku).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Částečně ročně neuvedeno