*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


 

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016)

Základní informace o dokumentu
Název dokumentuKoncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016)
[KNP PK 2016]
Odpovědná instituceKRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituciOdbor zdravotnictví KÚPK
Datum schválení11.4.2016
Doba platnosti2016 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce návazné péče na území Plzeňského kraje je vytvořena v návaznosti na koncepci státní. show
Implementace
Realizace KNP PK 2016 bude probíhat v úzké spolupráci se všemi aktéry oblasti návazné péče v Plzeňském kraji. Obecnou odpovědnost za implementaci dokumentu nese Plzeňský kraj.
Výchozí legislativaKoncepce návazné péče ČR (2014) - dílčí implementační dokument Zdraví 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 1217/16 ze dne 11.4. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20202 – silná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 2020 neuvedeno
*