Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce návazné péče Plzeňského kraje (2016)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Odbor zdravotnictví KÚPK
Datum schválení
11.4.2016
Doba platnosti
2016 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce návazné péče na území Plzeňského kraje je vytvořena v návaznosti na koncepci státní. show
Implementace
Realizace KNP PK 2016 bude probíhat v úzké spolupráci se všemi aktéry oblasti návazné péče v Plzeňském kraji. Obecnou odpovědnost za implementaci dokumentu nese Plzeňský kraj.
Výchozí legislativa
Koncepce návazné péče ČR (2014) - dílčí implementační dokument Zdraví 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva PK č. 1217/16 ze dne 11.4. 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne 2020 neuvedeno