Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak KRAJ PLZEŇSKÝ
KRAJ PLZEŇSKÝ
www stránky

KRAJ PLZEŇSKÝ

Koncepce podpory státní památkové péče 2013-2020 pro Plzeňský kraj

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ PLZEŇSKÝ
Garant za instituci
Autorský tým odborníků pod vedením Prof. PhDr. Ing. Jan Royta , PhDr. Ireny Bukačové, Odbor KPC
Datum schválení
9.9.2013
Doba platnosti
2013 - 2020
Popis dokumentu
Aktualizace Koncepce památkové péče Plzeňského kraje z roku 2003 - stanovení priorit pro období do roku 2020. Z hlediska politického, správního, ekonomického či legislativního je nositelem kontinuity národní identity v prvé řadě krajská samospráva. show
Implementace
Strategický dokument rozvoje památkové péče v Plzeňském kraji - dokument se v rámci strategických návrhů opírá o další 3 "P" - PROGRAMY – PROFINANCOVÁNÍ – PERSPEKTIVA. show
Výchozí legislativa
Koncepce účinnější péče o památkový fond
Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Program rozvoje Plzeňského kraje
Koncepce památkové péče v ČR 2011-2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usn. Zastupitelstva PK č. 273/13
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ano Ne 2020 neuvedeno