» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 06/2018 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Plzeňského kraje

PŮSOBNOSTI(dle kompetenčního zákona)STRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce návazné péče PKKoncepce psychiatrické péče PK 2016-2023 Regionální inovační strategie PK 2018-2019Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzděláváníRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.(školský zákon)Zákon č. 248/2000Sb., o podpořeregionálníhorozvojeZákon č. 406/2000 Sb., o hospodařeníenergiíZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíAktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje PKZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyDlouhodobý záměrvzdělávání a rozvojevzdělávací soustavyPK 2016-2020Územní energetickákoncepce PKKoncepce prevencekriminality a sociálněpatologických jevůPK na léta 2017-2020Plán dopravníobslužnostiPK na léta 2017-2021Informační strategiePK 012-2018Koncepceenvironmentálníhovzdělávání, výchovy aosvěty PKKoncepce ochrany přírody a krajiny PK (2004)Koncepce rozvojecestovního ruchuPK pro období 2014-2020Koncepce podpory státnípamátkové péče v letech2013-2020 na území PKKoncepce rozvoje muzeív PK na léta2012-2017Strategie rozvoje Studijnía vědecké knihovnyPK koncepce výkonu regionálních funkcíknihoven v PK a léta 2014-2020Krajská příloha k RIS3 strategii ČR - PKProgram rozvoje PK 014+Koncepce rozvojecykloturistiky acyklodopravyPKStřednědobý plán rozvoje sociálních služeb v PK na období 2015 – 2018Plán rozvoje vodovodů a kanalizací PKPlán odpadového hospodářství PK 2016-2026Plány dílčích povodí – Horní Vltavy, Berounky, ostatních přítoků Dunaje a Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků LabeProgram zlepšování kvality ovzduší – zóna JihozápadPlán rozvoje sportu v PK (2018)
zobrazit legendu