» zpět na přehled

Databáze strategií

100% 150%
verze: 01/2023 Stáhnout mapu v PDF

Strategická mapa Plzeňského kraje

PŮSOBNOSTISTRATEGICKÉ DOKUMENTYZÁKONY / NAŘÍZENÍ EU vyžadující vznik strategieZákon č. 258/2000Sb., o ochraněveřejného zdravíKoncepce environmen-tálního vzdělávání, výchovy a osvěty PK 2023–2031Povodňový plán PK 2004+Zákon č. 129/2000 Sb., o krajíchZákon č.379/2005 Sb., o návykových látkáchVzdělávání,sportRegionální rozvoj VaVaIZdravotnictvíSociální oblastDoprava,technickáinfrastrukturaŽivotní prostředí,zemědělstvíKultura,cestovní ruchÚzemníplánováníZákon č. 185/2001 Sb.,o odpadechZákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽPZákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řáduZákon č.561/2004 Sb.školský zákonZákon č.248/2000 Sb.,o podpořeregionálníhorozvojeZákon č.108/2006 Sb.,o sociálních službáchZákon č. 254/2001 Sb., o vodáchZákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacíchZákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzdušíZákon č.194/2010 Sb.,o veřejnýchslužbáchv přepravěcestujícíchZákon č. 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajinyKoncepce ochrany přírody a krajiny PK 2004+Plán odpadovéhohospodářství PK2016–2026Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03 2016–2020Plán rozvoje vodovodů akanalizací PK 2005+Plány dílčích povodí2017–2023 OstatníKrizový plán PKHavarijní plán PKPoplachový plán PKPlán obrany PKPandemický plán PKZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdravíZákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republikyZákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energiíZákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Nařízení Evropského parlamentua Rady č. 1303/2013Územní energetická koncepce PK 2004+Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy PK 2020–2024Plán rozvoje sportu PK 2018–2025Krajská příloha k národní RIS3 PK 2014+Střednědobý plánrozvoje sociálníchslužeb PK 2019–2021Koncepce prevence kriminality a protidrogovéprevencePK 2022–2026Plán dopravníobslužnosti PK2022–2026Akční plán protihlukových opatření PK2016+Územně analytické podklady PK 2017+Zásady územního rozvoje PK 2014+Program rozvoje PK 2014–2020Regionální inovační strategiePK - 3. aktualizace 2023-2025[akt. 2020]Koncepcenávazné péče PK2016+Koncepcepsychiatrické péče PK 2016–2023Koncepce rozvoje cestovního ruchu PK2014–2020*1*2*6*9Koncepce podporystátní pámátkové péčePK 2013–2020*10Strategie rozvoje knihoven PK 2014–2020*12Koncepce rozvojeregionální silničnía železniční sítěPK (2021)Aktualizace koncepcecykloturistikya cyklodopravyv PK 2021-2029
zobrazit legendu