Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2025 [akt. 2022]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
20.7.2020
Poslední aktualizace
2022
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Podobně jako předchozí strategie, dokument bude vycházet z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením a cílit na odstraňování bariér, se kterými se zdravotně postižení potýkají ve všech oblastech života. Důraz bude kladen mj. na podporu integrace, rovného přístupu, mobility a přístupnosti. show
Implementace
Podobně jako doposud, strategii budou implementovat resorty, do jejichž působnosti daná výseč problematiky věcně spadá. Koordinujícím mechanismem bude Vládní výbor pro zdravotně postižené občany.
Výchozí legislativa
Úmluva o právech osob se zdravotním postižením.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
761 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením bude tzv. horizontální základní podmínkou (enabling condition) pro nové programové období.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne každoročně neuvedeno