*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému
Data Plán

Info-systém splňuje podmínky Systém splňuje technické podmínky Ipv6
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Úřadu vlády ČR

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
ÚV Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 2015 2018
ÚV Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018 2016 2018
ÚV Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013) 2013 2013
ÚV Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020 2016 2020
ÚV Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 2015 2020
ÚV Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020 2016 2020
ÚV Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
ÚV Národní program reforem České republiky 2017 2017 2017
ÚV Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018 2008 2018
ÚV Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018 2010 2018
ÚV Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (Národní RIS3 strategie) (2014) 2014 --
ÚV Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008) 2008 --
ÚV Strategický rámec Česká republika 2030 (2017) 2017 2030
ÚV Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 2011 2015
ÚV Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
ÚV Strategie vlády v boji s korupcí 2013-2014 [akt. 2013] 2013 2014
ÚV Strategie zlepšování regulace 2007-2013 2007 2013
ÚV Vládní koncepce boje s korupcí 2015-2017 2015 2017
ÚV Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 19

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
ÚV Akční plán boje s korupcí na rok 2017 2017 2017
ÚV Akční plán ČR Partnerství pro otevřené vládnutí 2016-2018 2016 2018
ÚV Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další 2016 2016
ÚV Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2013-2015 2013 2015
Dokumentů: 4

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
ÚV Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 24


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*