*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Úřadu vlády ČR

Zastřešující strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
ÚV Aliance Společnost 4.0 (2017) 2017 --
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Gestor Dokument Od Do
ÚV Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015) 2015 2018
ÚV Akční plán pro Společnost 4.0 (2017) 2017 --
ÚV Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018 2016 2018
ÚV Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (2013) 2013 2013
ÚV Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020 2016 2020
ÚV Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015) 2015 --
ÚV Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 [akt. 2018] 2015 2020
ÚV Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020 2016 2020
ÚV Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2012) 2012 2030
ÚV Národní program reforem České republiky 2018 2018 2018
ÚV Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR 2008-2018 2008 2018
ÚV Národní strategie protidrogové politiky ČR 2010-2018 2010 2018
ÚV Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech (2015) 2015 --
ÚV Otevřeně o Evropě: Komunikační strategie o evropských záležitostech – aktualizace pro rok 2018 2018 2018
ÚV Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (2008) 2008 --
ÚV Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015 2011 2015
ÚV Strategie podpory Čechů v institucích EU: Nová Koncepce pro období 2018-2020 a Revidovaný akční plán 2018 2020
ÚV Strategie romské integrace v ČR do roku 2020 2015 2020
ÚV Vládní koncepce boje s korupcí 2015-2017 2015 2017
ÚV Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR 2014-2020 2014 2020
Dokumentů: 20

Strategický prováděcí dokument

Gestor Dokument Od Do
ÚV Akční plán boje s korupcí na rok 2018 2018 2018
ÚV Akční plán České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí 2018-2020 2018 2020
ÚV Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti pro rok 2016 a další 2016 2016
ÚV Národní rozvojový program mobility pro všechny [akt. 2014] 2016 2025
ÚV Rámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017] 2013 --
Dokumentů: 5

Celkem dokumentů: 26


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*