Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2011–2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Úřad vlády ČR
Datum schválení
21.9.2011
Doba platnosti
2011 - 2015
Popis dokumentu
Dokument zahrnuje 72 konkrétních opatření v oblasti bezpečnosti, bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a rodiny, zaměstnanosti a dávkových systémů a sociálního podnikání,jejichž realizace přispěje k řešení sociálního vyloučení a scoiálně vyloučených lokalit. show
Implementace
Usnesním vlády č. 699 z roku 2011 byla pověřena zmocněnkyně vlády pro lidská práva v součinnosti s Agenturou pro sociální začleňování monitorovat implementaci jednotlivých opatření a předložit vládě do 31. 12. show
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
699 / 2011
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná