Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2016-2020 [akt. 2018]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Datum schválení
8.2.2019
Poslední aktualizace
2018
Doba platnosti
2019 - 2020
Popis dokumentu
Zastřešující strategický dokument na národní úrovni, který udává hlavní směry v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. show
Implementace
Prostřednictvím realizace opatření obsažených v dokumentu.
Výchozí legislativa
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020;
Plán nelegislativních úkolů na 2. pololetí 2018.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
115 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno