Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor koordinace hospodářských politik EU
Datum schválení
24.4.2017
Doba platnosti
2017 - 2017
Popis dokumentu
Národní program reforem České republiky 2017 je koncepčním dokumentem vlády ČR v oblasti hospodářské politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a konkurenceschopnosti ČR.
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2017 bude vládě předložena zpráva o plnění.
Výchozí legislativa
Strategie Evropa 2020
NPR je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Výboru pro Evropskou unii č. 30 ze dne 24. dubna 2017
DOC
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Bližší informace o makroekonomickém vývoji a nastavení fiskální politiky jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2017.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne do konce roku 2017 neuvedeno