Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací
Datum schválení
17.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
NP VaVaI 2016 - 2020 reaguje na aktuální potřeby a vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni. Zároveň zohledňuje zkušenosti z realizace Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. show
Implementace
Opatření NP VaVaI 2016 - 2020 budou realizována dle harmonogramu popsaném v kapitole 5. Implementace.
Na NP VaVaI ČR 2016-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Usnesení vlády ze dne 24. dubna 2013 č. 294, o Aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
135 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 31. 12. 2018 neuvedeno