Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Datum schválení
13.1.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Koncepce IS VaVaI je technickým realizačním dokumentem vytvářejícím prostředí pro realizaci jednotlivých opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 - 2020. show
Implementace
Koncepce IS VaVaI obsahuje konkrétní a cílená opatření, která budou realizována především v jednotlivých navržených letech; některá dlouhodobá opatření budou plněna průběžně. Za implementaci Koncepce IS VaVaI je zodpovědný Úřad vlády ČR (úlohu správce IS VaVaI podle zákona č. 130/2002 Sb. show
KIS VaVaI ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;
Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Usnesení vlády ze dne 13. dubna 2011 č. 267, o Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2012 až 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
8 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 31. 12. 2020 neuvedeno