Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2019

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor koordinace hospodářských politik EU (OKH), Sekce pro evropské záležitosti (SEZ)
Datum schválení
29.4.2019
Doba platnosti
2019 - 2019
Popis dokumentu
Národní program reforem České republiky 2019 je koncepčním dokumentem vlády ČR v oblasti hospodářské a sociální politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a udržitelnému růstu. show
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2019 bude vládě předložena zpráva o plnění. Evropská komise v další fázi tzv. show
Výchozí legislativa
Strategie Evropa 2020 určuje, že NPR je každoročně aktualizován a předkládán (do konce měsíce dubna) Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením vládního Výboru pro Evropskou unii na úrovni členů č. 6 ze dne 29. dubna 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne Ve čtvrtém kvartálu roku 2019 neuvedeno