*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Koncepce romské integrace 2010-2013

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2010 - 2013
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1572 / 2009
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
*