*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2019 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) (ASZ), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
17.2.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Předkládaná strategie boje proti sociálnímu vyloučení se zaměřuje na řešení a eliminaci jednoho z klíčových sociálních problémů naší společnosti, jímž je sociální vyloučení. Základní výčet řešených témat: show
Implementace
Viz Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020. show
Na SBPSV ČR 2016-2020 navazuje implementační dokument
Výchozí legislativa
Usnesením vlády č. 133 ze dne 23. 2. 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
134 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2018 neuvedeno
*