*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor pro sociální začleňování (Agentura) (ASZ), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
28.11.2016
Doba platnosti
2016 - 2020
Popis dokumentu
Akční plán Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016 až 2020 rozpracovává schválené cíle Strategie do konkrétních opatření. show
Implementace
Každé opatření má svého gestora, případně spolugestora i stanovený termín plnění. Pro validnější sledování plnění strategie byly ke každému opatření také stanoveny indikátory, které byly navrženy tak, aby byly v maximální možné míře kvantifikovatelné, a ukazovaly tak úroveň dosahování cíle. show
AP SBPSV ČR 2016-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 134 z 17.2.2016
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1067 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2018 neuvedeno
*