Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Koncepce politiky ČR v EU: Aktivní a srozumitelná ČR v jednotné Evropě (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
The Czech Strategy in the EU: An Active and Intelligible Czech Republic in a United Europe (2015)
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Sekce pro evropské záležitosti
Datum schválení
27.4.2015
Doba platnosti
2015 - průběžně
Popis dokumentu
Koncepce stanovuje nový přístup ČR k členství v EU spočívající v jasném definování českých zájmů. Dokument stanovuje priority vlády tak, aby ČR byla aktivním a srozumitelným členským státem. Českým cílem je zároveň zachování jednotnosti EU vzhledem k aktuálním odstředivým tendencím. show
Implementace
Jedním z klíčových předpokladů úspěšného provádění této Koncepce je skutečná politická diskuze o aktuálních evropských otázkách a plynulé přenášení priorit vymezených touto Koncepcí do rámcových pozic ČR. show
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády ze dne 12. 2. 2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesením vládního Výboru pro EU na úrovni členů č. 14 ze 27. 4. 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Dokument stanovuje čtyři nové principy politiky ČR v EU:
- Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství
- Strategický zájem ČR - jednotná EU
- Aktivní přístup a srozumitelnost
- Odpovědnost a solidarita
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne Každoročně (leden) neuvedeno