Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím 2017-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Datum schválení
29.4.2019
Doba platnosti
2017 - 2020
Popis dokumentu
Účelem Akčního plánu je stanovení klíčových kroků pro implementaci vybraných priorit Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 - 2020. Akční plán je navržen pro období od schválení do konce roku 2020, tedy po dobu platnosti strategie. show
Implementace
Prostřednictvím realizace opatření obsažených v dokumentu.
AP NSOP ČR 2017-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
usnesení vlády České republiky ze dne 14. června 2017 č. 444 o Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
289 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 31. prosinec 2020 neuvedeno