*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017)

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím (2017)
[NS OPKVI ČR 2017-2020]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Datum schválení14.6.2017
Doba platnosti2017 - 2020
Popis dokumentu
Je strategickým dokumentem, který zahajuje postupný proces implementace otevřeného přístupu k vědeckým informacím v ČR na národní úrovni. show
Implementace
Akční plán pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu k vědeckým informacím
Výchozí legislativaRámcový plán Horizont 2020
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
444 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20200 – žádná


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ano nerelevantní neuvedeno
*