*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2018

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program reforem České republiky 2018
[NPR ČR 2018]
Název dokumentu anglickyNational Reform Programme of the Czech Republic 2018
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor koordinace hospodářských politik EU
Datum schválení30.4.2018
Doba platnosti2018 - 2018
Popis dokumentu
Národní program reforem České republiky 2018 je koncepčním dokumentem vlády ČR v oblasti hospodářské a sociální politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a udržitelnému růstu. show
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2018 bude vládě předložena zpráva o plnění. Evropská komise v další fázi tzv. show
Výchozí legislativaStrategie Evropa 2020
NPR je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením vládního Výboru pro Evropskou unii na úrovni členů č. 14 ze dne 30. dubna 2018
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne Do konce roku 2018 neuvedeno

Archiv

*