Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 2016-2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin
Datum schválení
11.7.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Účelem akčního plánu je prostřednictvím konkrétních úkolů uložených institucím státní správy přispět k procesu vyrovnávání zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích ve společnosti.
Implementace
Akční plán bude implementován prostřednictvím aktivit jednotlivých ústředních orgánů státní správy v návaznosti na úkoly v něm stanovené.
Výchozí legislativa
Programové prohlášení vlády ČR, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020, Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
632 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne roční neuvedeno