*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The Anti-Corruption Action Plan for 2016
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK)/Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení
14.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán boje s korupcí na rok 2016 je protikorupčním dokumentem současné vlády České republiky odvozeným od Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a plynule navazujícím na Akční plán boje s korupcí na rok 2015. show
Implementace
Akční plán obsahuje vybraná protikorupční opatření legislativní a nelegislativní povahy, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Plnění opatření v Akčním plánu se věnuje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích 6 pracovních komisí.
AP BK ČR 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Usnesení vlády č. 1054/2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1033 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne 1x ročně neuvedeno
*