Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán boje s korupcí na rok 2016

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
The Anti-Corruption Action Plan for 2016
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK)/Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení
14.12.2015
Doba platnosti
2016 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán boje s korupcí na rok 2016 je protikorupčním dokumentem současné vlády České republiky odvozeným od Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a plynule navazujícím na Akční plán boje s korupcí na rok 2015. show
Implementace
Akční plán obsahuje vybraná protikorupční opatření legislativní a nelegislativní povahy, která jsou realizována odpovědnými rezorty. Plnění opatření v Akčním plánu se věnuje Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a jejích 6 pracovních komisí.
AP BK ČR 2016 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017
Usnesení vlády č. 1054/2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1033 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ne Ne 1x ročně neuvedeno