Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Vládní koncepce boje s korupcí 2015-2017

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Government Anti-Corruption Conception 2015-2017
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK)/Odbor hodnocení dopadů regulace (OHR)
Datum schválení
15.12.2014
Doba platnosti
2015 - 2017
Popis dokumentu
Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015 až 2017 je předkládána v návaznosti na usnesení vlády ze dne 4. června 2014 č. 418, jímž byl schválen koncepční dokument s názvem Základní směry boje s korupcí na vládní úrovni a spočívá rovněž na platných mezinárodních závazcích České republiky. show
Implementace
Vládní koncepce je implementována jednoletými akčními plány boje s korupcí. Tyto plány konkretizují prioritní oblasti uvedené ve Vládní koncepci a materiál dále rozvíjejí.
Výchozí legislativa
ČR se zavázala vytvářet strategie a preventivní opatření proti korupci (články 5 a 6 Úmluvy OSN proti korupci).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
1057 / 2014
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Ne nerelevantní neuvedeno