Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky 2016-2018 v oblasti nelegálních návykových látek

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor protidrogové politiky (OPK)
Datum schválení
22.6.2016
Doba platnosti
2016 - 2018
Popis dokumentu
Akční plán je nástrojem realizace strategie 2010–2018. Účelem je detailně rozpracovat plánované postupy pro naplňování cílů strategie a definovat opatření v klíčových technicko-organizačních oblastech. show
Implementace
Celkem 102 aktivit v 7 oblastech: 1. Specifická primární prevence užívání návykových látek 2. Léčba a sociální začleňování uživatelů návykových látek 3. Snižování rizik 4. Snižování dostupnosti nelegálních drog 5. Koordinace a financování show
AP2 NSPDP ČR 2016-2018 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 27. března 2013 č. 219 o Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
567 / 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno