Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Reform Programme of the Czech Republic 2020
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor věcných politik EU (OVP), Sekce pro evropské záležitosti (SEZ)
Datum schválení
7.5.2020
Doba platnosti
2020 - 2021
Popis dokumentu
Národní program reforem České republiky je koncepčním dokumentem vlády ČR v oblasti hospodářské a sociální politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a udržitelnému růstu. show
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2020 byla vládě předložena zpráva o plnění. Zpráva o realizaci NPR 2020 dostupná zde: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/aktualne/vlada-schvalila-zpravu-o-realizaci-narodniho-programu-reforem-cr-2020-185954/ show
Výchozí legislativa
Dokument je vypracováván pravidelně každoročně (v 1Q a 2Q) v rámci tzv. evropského semestru (tj. cyklu koordinace hospodářských politik EU). Národní program reforem je společně s Konvergenčním programem ČR každoročně předkládán Evropské komisi.

Strategie Evropa 2020 určovala, že NPR je každoročně aktualizován a předkládán (do konce měsíce dubna) Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
517 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne Ve čtvrtém kvartálu roku 2020 neuvedeno