Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Koncepce Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 2021-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Datum schválení
20.7.2020
Doba platnosti
2021 - 2025
Popis dokumentu
Účelem Koncepce je nahradit koncepci platnou do roku 2020 schválenou usnesením vlády ČR ze dne 13. ledna 2016 č. show
Implementace
Koncepce IS VaVaI 2021-2025 navrhuje celkem 36 opatření rozvoje IS VaVaI, která budou realizována v průběhu její platnosti. Naplňování konkrétních opatření bude hodnoceno pomocí navržené indikátorové soustavy a ve stanovených termínech.
KIS VaVaI ČR 2021-2025 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů; Nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; Usnesení vlády ze dne 13. ledna 2016 č. 8, o Koncepci informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací na období let 2016 až 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
760 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Monitoring a vyhodnocení plnění jednotlivých opatření bude předkládáno každoročně vždy k poslednímu prosincovému jednání Radě pro výzkum, vývoj a inovace ke schválení. neuvedeno