Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Státní politika vůči nestátním neziskovým organizacím 2015-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu anglicky
State Policy with Respect to Non-Governmental Organizastions for the Years 2015-2020
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
29.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Státní politika je strategický dokument vymezující politiku vůči NNO pracujících ve všech oblastech na celostátní, regionální a lokální úrovni. show
Implementace
Návrh je koncipován tak, aby nejobecnější definované kategorie, tj. čtyři základní principy státní politiky, byly rozpracovány do východisek této politiky. Ta pak do opatření, kterými budou východiska (a tím i principy) naplněna. show
Výchozí legislativa
Ústava ČR
Občanský zákoník

zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

zákony o státním rozpočtu, daňová legislativa atd.

zákon č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v platném znění

zákon č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů o církvíchUsnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
608 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Dokument je členěn na základní principy, na ně navazující východiska a na ně navazující opatření.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 31.12.2020 neuvedeno