Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2024

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin, ÚV ČR
Datum schválení
21.6.2023
Doba platnosti
2024 - 2024
Popis dokumentu
Hlavní oblasti jsou každoročně na návrh předsedy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace schvalovány vládou. Účelem materiálu je stanovit zaměření státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro nadcházející rozpočtový rok. show
Implementace
Pro rok 2024 plánují ústřední orgány státní správy vyhlášení výzev k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na podporu veřejně prospěšných činností u 85 dotačních programů. show
Výchozí legislativa
Materiál je vládě předkládán na základě usnesení vlády ze dne 22. června 2022 č. 540 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2023.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
452 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
0 – žádná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně nerelevantní neuvedeno