*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2016

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuNárodní program reforem České republiky 2016
[NPR ČR 2016]
Název dokumentu anglickyNational Reform Programme of the Czech Republic 2016
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOdbor koordinace hospodářských politik EU
Datum schválení27.4.2016
Doba platnosti2016 - 2016
Popis dokumentu
Národní program reforem České republiky 2016 je koncepčním dokumentem vlády ČR v oblasti hospodářské politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a konkurenceschopnosti ČR. show
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2016 bude vládě předložena zpráva o plnění.
Výchozí legislativaStrategie Evropa 2020
NPR je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Výboru pro Evropskou unii č. 16 ze dne 27. dubna 2016
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-20130 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-20203 - nejsilnější
Poznámka k dokumentuBližší informace o makroekonomickém vývoji a nastavení fiskální politiky jsou uvedeny v Konvergenčním programu ČR 2016.


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne Do konce roku 2016 neuvedeno

Novější

Archiv

*