Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie spolupráce veřejné správy s nestátními neziskovými organizacemi 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
12.7.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie řeší rozvoj spolupráce a partnerství veřejné správy s neziskovým sektorem, resp. NNO, nastavuje v potřebné míře detailu základní rámec tohoto rozvoje, navrhuje podmínky pro činnost NNO, kterých by mělo být naplňováním Strategie v letech 2021 až 2030 dosaženo. show
Implementace
Implementační struktura Strategie navazuje na již ustanovený mechanismus implementace Státní politiky. Gestorem naplňování Strategie je Úřad vlády České republiky. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
Listina základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb.)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
623 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Každoroční monitorovací zpráva předkládána na zasedání RVNNO neuvedeno