Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí 2023-2026

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády České republiky
Datum schválení
23.8.2023
Doba platnosti
2023 - 2026
Popis dokumentu
Akční plán představuje strategický dokument vlády pro oblast prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí. show
Implementace
Koordinaci plnění úkolů Akčního plánu zajšťuje člen vlády ČR do jehož gesce spadá agenda lidských práv a rovných příležitostí. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 269 ke Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
623 / 2023
DOCX
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Každoročně nejpozději do konce června předkládána vládě Zpráva o plnění Akčního plánu za příslušný rok. neuvedeno