*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
10.7.2017
Doba platnosti
2018 - 2018
Popis dokumentu
Dokument sumarizující finanční toky na úrovni státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace (NNO) působících v mnoha oblastech na celostátní, regionální i lokální úrovni. show
Implementace
Proces poskytování dotací od vyhlášení výzev, přes vyplacení dotací, kontroly a vyúčtování v gesci jednotlivých resortů.
Výchozí legislativa
Zákon 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zákony o státním rozpočtu

Zásady dle Usnesení vlády číslo 657/2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
504 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Každoročně vláda ČR schvaluje nový návrh na následující rok.

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím jsou členěny na 18 hlavních oblastí a několik desítek dotačních programů.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*