*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
10.7.2017
Doba platnosti
2018 - 2018
Popis dokumentu
Dokument sumarizující finanční toky na úrovni státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace (NNO) působících v mnoha oblastech na celostátní, regionální i lokální úrovni. show
Implementace
Proces poskytování dotací od vyhlášení výzev, přes vyplacení dotací, kontroly a vyúčtování v gesci jednotlivých resortů.
Výchozí legislativa
Zákon 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zákony o státním rozpočtu

Zásady dle Usnesení vlády číslo 657/2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
504 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Každoročně vláda ČR schvaluje nový návrh na následující rok.

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím jsou členěny na 18 hlavních oblastí a několik desítek dotačních programů.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*