Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím 2018

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
10.7.2017
Doba platnosti
2018 - 2018
Popis dokumentu
Dokument sumarizující finanční toky na úrovni státního rozpočtu pro nestátní neziskové organizace (NNO) působících v mnoha oblastech na celostátní, regionální i lokální úrovni. show
Implementace
Proces poskytování dotací od vyhlášení výzev, přes vyplacení dotací, kontroly a vyúčtování v gesci jednotlivých resortů.
Výchozí legislativa
Zákon 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech v platném znění, zákony o státním rozpočtu

Zásady dle Usnesení vlády číslo 657/2014
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
504 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Každoročně vláda ČR schvaluje nový návrh na následující rok.

Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím jsou členěny na 18 hlavních oblastí a několik desítek dotačních programů.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno