Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie romské integrace v ČR do roku 2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení kanceláře Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a sekretariátu Rady
Datum schválení
23.2.2015
Doba platnosti
2015 - 2020
Popis dokumentu
Cílem strategie je zvrátit do roku 2020 negativní trendy ve vývoji situace Romů v ČR zejména ve vzdělávání, zaměstnanosti, bydlení a v oblasti sociální; nastartovat a urychlit pozitivní změny a dosáhnout pokroku při odstraňování neodůvodněných a nepřijatelných rozdílů mezi podstatnou částí Romů a show
Implementace
Strategie je připravena na období do 31.12.2020. Z tohoto nastavení vychází plán realizace aktivit. U opatření a aktivit, která budou financována z ESI fondů, je však nutné počítat s případnými přesahy za rok 2020. U jednotlivých opatření jsou v rámci Strategie vždy uváděni gestoři a termíny plnění. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ze dne 21. prosince 2009 č. 1572, kterým byla vládou přijata Koncepce romské integrace na období 2010 - 2013

Doporučení Rady ze dne 9. prosince 2013 o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
127 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Částečně 1x ročně neuvedeno