*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Akční plán pro rozvoj digitálního trhu (2015)

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Sekce pro evropské záležitosti
Datum schválení
26.8.2015
Doba platnosti
2015 - 2018
Popis dokumentu
Cílem Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu je shrnout na jedno místo plánovaná opatření na podporu digitální ekonomiky na úrovni vlády. Materiál zároveň reaguje na aktuální evropskou debatu, neboť digitální agenda představuje jednu ze tří klíčových priorit současné Evropské komise. show
Implementace
Akční plán uvádí řadu opatření, k nimž jsou přiřazeni konkrétní gestoři a termíny plnění. Opatření vycházejí z platných národních strategií a koncepcí a reagují na iniciativy Evropské komise. show
Výchozí legislativa
Materiál vznikl na základě úkolu Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ze dne 16. března 2015.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
694 / 2015
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Akční plán pokrývá oblast digitálního trhu v celé jeho šíři a věnuje se komplexně všem aspektům, které tato horizontální problematika zahrnuje. Obsahuje přehled všech plánovaných opatření včetně gestorů, spolugestorů a dalších spolupracujících subjektů. Všechna plánovaná opatření jsou rovněž vymezena termínově.
Opatření, která jsou v Akčním plánu obsažena, vyplývají ve značné míře z již schválených resortních nebo horizontálních strategických materiálů. Tam, kde tomu tak není, budou opatření realizována v rámci stávajících rozpočtových kapitol. Akční plán proto nebude mít z hlediska dodatečných nákladů žádný dopad na státní rozpočet.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne pololetně neuvedeno
*