Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie romské integrace 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
Strategy for Roma Equality, Inclusion and Participation (Strategy for Roma Integration) 2021-2030
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
10.5.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategie pokrývá oblasti stanovené Doporučením Rady EU o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech ze dne 9.12.2013. Jako sektorová základní podmínka (enabling condition) reaguje na požadavky stanovené v Doporučení. show
Implementace
Pro sledování implementace je zpracována metodika, kterou odsouhlasila EK. Koordinačním mechanismem je Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, resp. její kancelář, která je součástí Odboru lidských práv a ochrany menšin. show
Výchozí legislativa
Doporučení Rady EU o účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech ze dne 9.12.2013.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
447 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
Strategie romské integrace je základní podmínkou (enabling condition) pro nové programové období.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno