Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem ČR 2015

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Reform Programme of the Czech Republic 2015
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Úřad vlády, Odbor koordinace hospodářských politik EU
Datum schválení
29.4.2015
Doba platnosti
2015 - 2015
Popis dokumentu
Národní program reforem ČR 2015 představuje koncepční dokument národní hospodářské politiky, který v souladu s ekonomickými prioritami EU stanovuje plán klíčových opatření na podporu ekonomického růstu v ČR při dodržování zodpovědné fiskální politiky. show
Implementace
Dokument obsahuje indikativní harmonogram implementace jednotlivých opatření, jehož plnění bude průběžně sledováno a nejpozději do konce roku 2015 bude vládě předložena zpráva o plnění.
Výchozí legislativa
Strategie Evropa 2020
NPR je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru, který představuje roční cyklus koordinace hospodářských politik členských zemí EU a prostřednictvím kterého probíhá řízení strategie Evropa 2020. V rámci evropského semestru členské státy nejprve obdrží priority v oblasti hospodářské politiky pro nadcházející cyklus, které zohlední při přípravě svých národních programů reforem a programů stability či konvergenčních programů. Po zhodnocení těchto programů na unijní úrovni jsou jednotlivým zemím Komisí navržena, Evropskou radou politicky potvrzena a Radou formálně schválena doporučení pro provádění rozpočtových a hospodářských politik, které mají země zohlednit při rozhodování na národní úrovni.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno unsenením Výboru pro Evropskou unii č. 17 ze dne 29. dubna 2015
DOC
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
V části makroekonomické a fiskální politiky je NPR ČR 2015 doplňován Konvergenčním programem ČR (aktualizace duben 2015).
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne Do konce roku 2015 neuvedeno