Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor protidrogové politiky (OPK)
Datum schválení
13.5.2019
Doba platnosti
2019 - 2027
Popis dokumentu
Národní strategie integrované protidrogové politiky na období 2019–2027 programovým vyjádřením záměrů a postupu vlády při řešení problému užívání návykových látek a problémového hráčství na období následujících 9 let. show
Implementace
Implementace strategie je zajištěna akčním plánem, který detailněji rozpracovává plánované postupy pro naplňování cílů NSZ 2019–2027. Akční plán definuje cíle změn, na ně navázané úkoly s vyčíslením finančních prostředků nezbytných pro jejich úspěšnou realizaci. show
Výchozí legislativa
NSZ 2019–2027 byla vládě předložena ke schválení z důvodu ukončení platnosti dosavadního strategického dokumentu v oblasti integrované protidrogové politiky ke konci roku 2018.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pol. 2018
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
329 / 2019
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Poznámka k dokumentu
Podr. viz:

https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019_2027-173695/

https://www.drogy-info.cz/nms/strategie-a-plany/narodni-strategie-prevence-a-snizovani-skod-spojenych-se-zavislostnim-chovanim-2019-2027/
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Částečně Ne Ne Ročně neuvedeno