*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

Rámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017]

• Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu
Základní informace o dokumentu
Název dokumentuRámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017]
[RRIPP ČR 2013]
Odpovědná instituceÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituciOddělení boje s korupcí (OKK), Odbor hodnocení odpadů regulace (OHR), Sekce Legislativní rady vlády (SLRV)
Datum schválení2.10.2013
Poslední aktualizace2017
Doba platnosti2013 - průběžně
Popis dokumentu
Rámcový rezortní interní protikorupční program je základem tvorby interních protikorupčních programů rezortů. Umožňuje v jednotlivých rezortech zajistit s využitím již existujících příslušných materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí. show
Implementace
Materiál obsahuje vybraná opatření, která jsou realizována jednotlivými rezorty. Rezorty vytváří vlastní Rezortní interní protikorupční programy. Ty jsou vyhodnocovány v dvouletých cyklech a monitorovány OKK. Na základě monitoringu (a legislativních změn) dochází k aktualizaci RRIPP.
Výchozí legislativaStrategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, úkolu č. 6.2.1
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
853 / 2017
PDF
Poznámka k dokumentuSchváleno usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, poslední aktualizace usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853


Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*