*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategií

Metodika a Manuál
Loga OPTP
Logo MMR
V roce 2018 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky
 

ÚŘAD VLÁDY ČR

i
tisk

Rámcový rezortní interní protikorupční program ČR (2013) [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Oddělení boje s korupcí (OKK), Odbor hodnocení odpadů regulace (OHR), Sekce Legislativní rady vlády (SLRV)
Datum schválení
2.10.2013
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2013 - průběžně
Popis dokumentu
Rámcový rezortní interní protikorupční program je základem tvorby interních protikorupčních programů rezortů. Umožňuje v jednotlivých rezortech zajistit s využitím již existujících příslušných materiálů standardizovanou podobu boje s korupcí. show
Implementace
Materiál obsahuje vybraná opatření, která jsou realizována jednotlivými rezorty. Rezorty vytváří vlastní Rezortní interní protikorupční programy. Ty jsou vyhodnocovány v dvouletých cyklech a monitorovány OKK. Na základě monitoringu (a legislativních změn) dochází k aktualizaci RRIPP. show
Výchozí legislativa
Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014, úkolu č. 6.2.1
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
853 / 2017
PDF
Poznámka k dokumentu
Schváleno usnesením vlády ze dne 2. října 2013 č. 752, poslední aktualizace usnesením vlády ze dne 29. listopadu 2017 č. 853
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne neuvedeno neuvedeno
*