Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní akční plán pro byznys a lidská práva 2017-2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National action plan for business and human rights for the period 2017-2022
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor lidských práv a ochrany menšin (OLP), Sekce pro lidská práva (SLP)
Datum schválení
23.10.2017
Doba platnosti
2017 - 2022
Popis dokumentu
Národní akční plán pro byznys a lidská práva obsahuje opatření směřující k lepší ochraně lidských práv při činnosti českých podniků v ČR i v zahraničí.
Implementace
Národní akční plán pro byznys a lidská práva obsahuje úkoly pro státní orgány směřující ke změně právní úpravy či správní praxe anebo k analýze situace a odhalení možných problémů z hlediska ochrany lidských práv při činnosti podniků, případně konkrétní politická opatření. show
Výchozí legislativa
Obecné principy OSN pro byznys a lidská práva, další doporučení a dokumenty OSN, EU, Rady Evropy, OECD a dalších organizací
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
752 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ano Ano Ne 2020 neuvedeno