Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR [akt. 2017]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor (Oddělení) poradců a analýz, Sekce Kabinetu předsedy vlády ČR
Datum schválení
16.1.2017
Poslední aktualizace
2017
Doba platnosti
2017 - 2017
Popis dokumentu
Cílem dokumentu není vytvářet novou hospodářskou strategii Vlády ČR, ani nahrazovat předchozí strategie, ale reagovat na aktuální hospodářské potřeby země. Cílem plánu je zajistit, aby uvedená opatření byla co nejrychleji uvedena do života. show
Implementace
Vyhodnocování implementace Akčního plánu bude probíhat v pravidelných čtvrtletních intervalech prostřednictvím Porady ekonomických ministrů rozšířené o zástupce sociálních partnerů. show
Výchozí legislativa
Programového prohlášení vlády (12.2.2014)

Dále: koaliční závazky, požadavky sociálních a hospodářských partnerů.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
42 / 2017
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Po dohodě sociálních partnerů se opatření v Akčním plánu pro rok 2017 nevztahují k čerpání evropských prostředků, neboť koordinací čerpání ESI fondů se zabývá ministerstvo pro místní rozvoj a je projednávána na řadě jiných platforem, včetně Rady vlády pro ESIF.

Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ne Čtvrtletně neuvedeno