Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem České republiky 2022

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Název dokumentu anglicky
National Reform Programme of the Czech Republic 2022
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor věcných politik EU (OVP), Sekce pro evropské záležitosti (SEZ)
Datum schválení
27.4.2022
Doba platnosti
2022 - 2023
Popis dokumentu
Národní program reforem (NPR) ČR je vládním strategickým dokumentem v oblasti hospodářské a sociální politiky. Jeho cílem je formulace klíčových opatření vedoucích k prosperitě a udržitelnému růstu. show
Implementace
Implementace jednotlivých opatření je průběžně sledována a do konce roku 2022 bude vládě předložena zpráva o plnění. Evropská komise v další fázi tzv. show
Výchozí legislativa
Dokument je vypracováván pravidelně každoročně (v 1Q a 2Q) v rámci tzv. evropského semestru. Národní program reforem je společně s Konvergenčním programem ČR každoročně předkládán Evropské komisi.

Strategie Evropa 2020 určovala, že NPR je každoročně aktualizován a předkládán Evropské komisi v rámci tzv. evropského semestru pro koordinaci hospodářských politik členských zemí EU.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Výboru pro Evropskou unii ze dne 27. dubna 2022
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ano Ne Ročně neuvedeno