Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Národní program reforem ČR 2014

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Úřad vlády, Odbor koordinace růstových politik a hospodářského rozvoje
Datum schválení
16.4.2014
Doba platnosti
2014 - 2014
Popis dokumentu
Národní program reforem ČR 2014 představuje koncepční dokument národní hospodářské politiky, jenž v souladu s ekonomickými prioritami EU stanovuje plán klíčových opatření na podporu ekonomického růstu v ČR při dodržování zodpovědné fiskální politiky. show
Implementace
Dokument obsahuje indikativní harmonogram implementace jednotlivých opatření, jehož plnění bude pravidelně monitorováno a vyhodnocováno Úřadem vlády ČR při plné součinnosti všech gesčně odpovědných rezortů. Naplňování harmonogramu bude také pravidelně hodnoceno vládou formou hodnotících zpráv. show
Výchozí legislativa
Strategie Evropa 2020
Její řízení probíhá v rámci tzv. evropského semestru, který představuje roční cyklus koordinace hospodářských politik. Členské státy nejprve obdrží priority v oblasti hospodářské politiky pro nadcházející cyklus, které zohlední při přípravě svých národních programů reforem a programů stability či konvergenčních programů. Po zhodnocení těchto programů na unijní úrovni jsou jednotlivým zemím podána doporučení pro provádění rozpočtových a hospodářských politik, které mají země zohlednit při rozhodování na národní úrovni (zejména o státním rozpočtu).
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
10 / 2014
Schváleno usnesením Výboru pro Evropskou Unii ze dne 16. dubna 2014 č. 10
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
3 - nejsilnější
Poznámka k dokumentu
V části makroekonomické a fiskální politiky je NPR doplňován Konvergenčním programem 2014, jenž konkrétněji specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a podává detailnější výčet nejvýznamnějších připravovaných opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Částečně Ano Ano Ne Podzim 2014 - Zpráva o realizaci NPR 2014 neuvedeno