Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR (OPK ÚV ČR)
Datum schválení
5.4.2023
Doba platnosti
2023 - 2025
Popis dokumentu
Akční plán je implementačním dokumentem Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 a zaměřuje se na oblasti užívání legálních i nelegálních návykových látek, problémového hráčství a dalších nelátkových závislostí v české společnosti. show
Implementace
Realizace dokumentu je zajištěna přílohou Akčního plánu, která byla schválena dne 28. srpna 2023 Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Prioritní témata Akčního plánu jsou rozpracovaná do konkrétních specifických cilů na které navazují jednotlivé aktivity. show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 930 o Akčním plánu realizace Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 ze dne 16. prosince 2019.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
230 / 2023
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano průběžně hodnoceno v r. 2024, závěrečně v r. 2025 neuvedeno