Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu
Znak ÚŘAD VLÁDY ČR
ÚŘAD VLÁDY ČR
www stránky

ÚŘAD VLÁDY ČR

Strategie rovnosti žen a mužů 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
ÚŘAD VLÁDY ČR
Garant za instituci
Odbor rovnosti žen a mužů, ÚV ČR
Datum schválení
8.3.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Strategický dokument pro oblast rovnosti žen a mužů, který bude navazovat na stávající Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020. show
Implementace
Strategie bude implementována prostřednictvím Aktualizovaných opatření priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů (schvalovány každoročně usnesením vlády) a prostřednictvím akčních plánu v některých klíčových oblastech - prevence genderově podmíněného násilí, vyrovnané zastoupení show
Výchozí legislativa
Usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2014 č. 931, kterým byla schválena Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 - 2020.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
269 / 2021
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně každoročně neuvedeno