Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019)IPRÚ

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky
Datum schválení
4.11.2019
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Ambicí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále jen „SRR“) je stanovit hlavní cíle regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb. show
Implementace
Klíčovým předpokladem úspěšné implementace SRR je její respektování ze strany jednotlivých ministerstev. show
Výchozí legislativa
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
usnesení vlády č. 775 Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
PDF
Hodnocení SEA
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
3 - nejsilnější
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Částečně Ano Ne neuvedeno neuvedeno