Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Koncepce rozvoje venkova 2021-2027

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor regionální politiky
Datum schválení
13.1.2020
Doba platnosti
2021 - 2027
Popis dokumentu
Koncepce rozvoje venkova (KRV) nastavuje jednotné národní pojetí rozvoje venkovských oblastí ČR a je základním koncepčním materiálem pro strategické řízení rozvoje venkova ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. show
Implementace
Implementace bude probíhat prostřednictvím samostatných prováděcích dokumentů – zejména Akčních plánů Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, do kterých budou zařazeny příslušné aktivity KRV. show
KRV 2021-2027 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Vznik KRV vychází z Programového prohlášení vlády České republiky schváleného dne 27. června 2018. Reaguje zároveň na potřebu koncepčního přístupu k rozvoji venkovských oblastí ČR, které jsou sice mimořádně různorodé, přesto je však zhlediska postavení v sídelním systému, funkční velikosti nebo krajinné strukturyspojují některé společné rozvojové problémy a potřeby.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
26 / 2020
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
2 – silná
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Částečně Ne Částečně 1x Ex-post vyhodnocení + interim a ex-post v rámci vyhodnocování AP SRR ČR 21+ neuvedeno