Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategické dokumenty

  Seřadit: Dle typu Abecedně  
tisk
i

Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 3/2018) [akt. 2018] 2014 2023
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 2019 --
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015) 2015 --
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019) 2021 2027
Dokumentů: 4

Strategický dokument

Dokument Od Do
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) 2016 2020
Koncepce rozvoje venkova 2021-2027 2021 2027
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2020
Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017) 2017 --
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020 2016 2020
Dokumentů: 6

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2019-2020 [akt. 2019] 2019 2020
Dokumentů: 5

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 2017 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 16..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů