*
Data Plán
Portál strategických dokumentů v ČR
..vyberte místo
 

Portál strategické práce v České republice
Portál strategické práce

Portál veřejných strategií
Metodika přípravy veřejných strategiíLoga OPTP
V roce 2017 podpořeno z dotace Ministerstva pro místní rozvoj


Databázi pro MMR zajišťuje NSZM
na platformě info-systému

Data Plán


MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Strategické dokumenty

i
tisk
  Seřadit: Dle typu Abecedně  
Strategická mapa Ministerstva pro místní rozvoj

Strategický/koncepční dokument

Gestor Dokument Od Do
MMR Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 12/2016) [akt. 2016] 2014 2023
MMR Koncepce bydlení České republiky do roku 2020 (revidovaná) 2016 2020
MMR Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
MMR Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2020
MMR Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.1 (2015) 2015 --
MMR Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2017) 2017 --
MMR Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020, vyhodnocení efektivity fungování a návrh dalšího postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a návrh povinného používání NEN 2016 2020
MMR Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 2014 2020
MMR Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 2017 2023
Dokumentů: 9

Implementační/akční dokument

Gestor Dokument Od Do
MMR Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
MMR Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2017-2018 2017 2018
Dokumentů: 2

Dotační titul/program

Gestor Dokument Od Do
MMR Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
MMR Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Dokumentů: 2

Celkem dokumentů: 13


..archiv show

.. vyberte dle deskriptoru
I.
Průmysl a stavebnictví
II.
Energetika, teplárenství, plynárenství
III.
Podnikání a zahraniční obchod
IV.
Výzkum, vývoj, inovace a technologie
V.
Informační a komunikační technologie
VI.
Vzdělávání
VII.
Zaměstnanost a trh práce
VIII.
Sociální začleňování
IX.
Sociální služby
X.
Rodinná politika
XI.
Doprava
XII.
Životní prostředí
XIII.
Zdravotnictví
XIV.
Cestovní ruch
XV.
Kultura
XVI.
Bydlení
XVII.
Veřejná správa
XVIII.
Zemědělství, lesnictví, rybářství a potravinářství
XIX.
Finance, rozpočet, bankovnictví, pojištění, práce
XX.
Bezpečnost, lidská práva a národní a mezinárodní spolupráce
XXI.
Zájmová činnost, neziskový sektor, tělovýchova a sport
XXII.
Demografie a propopulační opatření
XXIII.
Ochrana spotřebitelů


*