Databáze strategií - Portál strategických dokumentů v ČR

Databáze strategií Portál strategických dokumentů v ČR

..vyberte místo Zaslat DOTAZ / NÁMĚT Často kladené dotazy vstup do terminálu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Garant za instituci
Odbor cestovního ruchu / MMR
Datum schválení
2.7.2015
Doba platnosti
2015 - 2016
Popis dokumentu
Akční plán CR představuje nástroj implementace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020, který blíže specifikuje a konkrétněji rozpracovává její jednotlivá opatření a aktivity, respektive způsob jejich plnění a to včetně identifikace harmonogramu, realizátorů, výstupů, indikátorů a show
Implementace
Implementace Koncepce 2014 - 2020 prakticky nebyla zahájena, dobíhá realizace aktivit vztahující se k předchozí Koncepci 2007 - 2013 (N+2). Následně bude implementována právě Akčním plánem CR, na základě jehož vyhodnocení bude zpracován AP na následující období. show
AP KCR ČR 2014-2020 je implementačním plánem k dokumentu
Výchozí legislativa
Usnesení vlády č. 220 ze dne 27. března 2013, kterým byla schválena Koncepce státní politiky cestovního ruchu a MMR bylo uloženo zabezpečit realizace opatření Koncepce.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Porada ministryně
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano 2 roky neuvedeno